top of page

 

NAJAARSPRODUCTIE 2011

 

TE LOATE SOLDOAT

 

 

 

Creatie van een nieuwe Gentse militaire komedie van  Maurice De Grauwe

Originele titel: Te laat soldaat (toneelfonds Jessica Janssens)

 

 

Regie : Maurice De Grauwe

 

De heer Deglace, minister van landsverdediging, heeft structurele maatregelen genomen. De kazerneringen moesten drastisch inkrimpen. Vandaar dat er een grote leegloop gecreëerd werd bij de Belgische strijdkrachten. Om die reden, en met als voornaamste doel het enigszins opvangen van de ontstane leemte, worden de mannen opgespoord die zich in het verleden door allerlei listen wisten te onttrekken aan hun militieplicht.

Deze categorie karottentrekkers of plantrekkers worden opgevorderd om vooralsnog hun militaire dienstplicht te volbrengen. Kapitein Mosselmans staat, met toegewijde ijver en veel aandacht voor tucht, in voor hun militaire opleiding in een bunker ergens in de omgeving van Gent. Dat dit niet van een leien dakje loopt hoeft geen betoog. Net zoals het Hof wordt de toeschouwer uitgenodigd om het eindresultaat te bekijken van deze komische disciplinaire opleiding. 

 

 

De soldaten van dienst :

Christian  Bellecoste, Marc Ceulemans, Maurice De Grauwe, Karina De Meyer,

Cynthia Deschuyter, Nicole De Tollenaere, Alexis De Vos,

Patrick Van Damme, Inge Vandeleene en Jens Versyp.

 

 

 

 

bottom of page